4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

5 letních aktivit, které potěší děti a udrží je v pohybu celou letní sezónu

5 letních aktivit, které potěší děti a udrží je v pohybu celou letní sezónu

Bicyklový průvod

Vylepte ve Vašem sousedství plakáty, vyzývající děti, aby si vyzdobili kola různými stuhami, nápisy, vlajkami a tak podobně. Potom je za povzbuzování dalších rodičů nechte brázdit ulice.

Vytvořte překážkovou dráhu

Postavte na dvoře překážkovou dráhu s gymnastickými kruhy, nebo i hadicemi, a potom měřte dětem čas, za který dráhu ušli.

Zahrajte si na domácí turisty

Abyste šli na dovolenou, nemusíte opustit své domovské město. Poznejte město, ve kterém žijete. Prozkoumejte místní památky, přečtěte si knihu o historii Vašeho města, abyste se o něm dověděli nějaké vtipné reálie a požádejte sousedy, ať Vám doporučí svou oblíbenou restauraci. To je dobrý způsob, jak Vašim dětem přiblížit město, ve kterém žijí a taky s nimi strávit společný čas.

Sousedský bazar

Pozvěte na návštěvu děti s hračkama (v dobrém stavu), které již nechtějí. Poté je nechte losovat o to, kdo si jako první může vybrat svou “novou” hračku.

Házejte si míč

Vezměte míč a házejte si jej na dvoře. Přizvěte sousedy a vytvořte týmy. To pomůže k udržování dobrých sousedských vztahů a také k dobré náladě Vašich dětí.

Důležitá zpráva pro všechny klienty. V průběhu trvání mimořádných opatření můžete být Vy i Vaše rodina v naprostém klidu, jelikož Vaše životní pojištění není ovlivněno situací způsobenou rozšiřováním viru Covid -19, jste stále kryti za stejných podmínek platných při sjednání Vaší pojistné smlouvy. 4Life Direct je tu vždy pro Vás i Vaši rodinu.