4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

4LifeDirect a ochrana osobních dat

4LifeDirect a ochrana osobních dat

Jak už jste se možná dozvěděli z dalších Vašich oblíbených webových stránek, ve světě brzy vejdou v platnost nové zákony o ochraně osobních dat (včetně nařízení GDPR v Evropě). Abychom s tímto novým nařízením udrželi krok, 4Life Direct k 25. květnu 2018 aktualizuje své Zásady ochrany osobních údajů. Obsahují nyní právní novinky, jsou všeobecně přehlednější a lépe srozumitelné, a je v nich vysvětleno, jak nakládáme s Vašimi osobními daty, abychom Vám byli schopni poskytovat ty nejlepší služby. Zrevidované Zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.

Změny našich Zásad ochrany osobních údajů zahrnují například:

  • Větší přehlednost a srozumitelnější řeč. Změnili jsme formát našich Zásad tak, aby byly zřetelnější, s nadpisy a odkazy, abyste v nich mohli snadněji najít důležité informace.
  • Více kontroly nad Vašimi údaji. Chceme, abyste měli lepší přehled o informacích, které nám o sobě poskytujete. Naše Zásady vysvětlují, jaké informace se nám můžete rozhodnout poskytnout, a jaká jsme přijali opatření, aby byly Vaše údaje v bezpečí.

 

Rádi bychom poděkovali za Vaši důvěru, když jste se nám rozhodli svěřit své osobní informace – chápeme, že na internetu není lehké někomu důvěřovat. Velice si ceníme toho, že s námi chcete zůstat v kontaktu a dozvídat se více o životním pojištění. Tvrdě pracujeme na tom, abychom si Vaši důvěru i nadále zasloužili, a poskytovali Vám relevantní a užitečné informace.


Zpět na předchozí záznamy

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT