4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

5 tipů, na co si dát při Dušičkách pozor

5 tipů, na co si dát při Dušičkách pozor

První a druhý listopad jsou dva dny, kdy se vydáváme na hřbitovy zavzpomínat na své zesnulé blízké. Svátek Všech svatých a následně den Památky všech zemřelých – nebo lidově Dušičky – by měly být svátky vzpomínání, zamyšlení, klidu a rozjímání. Stačí však málo, aby nám byl tento klid narušen.

Udělali jsme proto krátký seznam 5 situací, ve kterých se vyplatí být obezřetný, tak abyste mohli prožít listopadové tradice v míru a pohodě.

 

1. Pozor již na silnici

Začátkem listopadu se na silnice vydává mnohem větší počet řidičů, včetně těch „svátečních“. Ať už tedy jedete na hřbitov sami nebo pojedete společně s dalšími příbuznými, věnujte cestě zvýšenou pozornost. Navíc, spousta rodin nemá možnost navštívit hřbitov přímo 2. listopadu a využijí tak nejbližšího víkendu. Buďte tedy na silnicích opatrní oba víkendy před a po Dušičkách.

Stejně tak, pokud se na hřbitov vydáte hromadnou dopravou či pěšky, myslete na možná rizika – například při přecházení parkovišť v okolí hřbitova, která jsou během Dušiček mnohem více frekventovaná. Couvající vůz je nenápadný, ale neméně nebezpečný.

Náš tip: Zabezpečení při nehodě je životní pojištění vhodné nejen pro řidiče, ale i pasažéry a chodce. Pokud byste se stali obětí dopravní nehody, pojistné plnění se dvojnásobí! Více informací ZDE.

 

2. Auto není trezor

Parkoviště u hřbitova skrývají ještě další riziko – a tím jsou zloději. Dobře si uvědomují zvýšený provoz v prvních listopadových dnech a spoléhají na roztěkanost návštěvníků. Při opouštění svého vozu se ujistěte, že je řádně uzamčený a že v něm nenecháváte žádné cennosti, mobil ani kabelku – zkrátka cokoliv, co by mohlo lákat potenciální zloděje. Těm zkušeným stačí chvilka na to, aby se do auta dostali.

 

3. Zpozorněte při koupi věnce

Jedna z věcí, kterým se bohužel úplně zabránit nedá, jsou krádeže květinové výzdoby, věnců a svítilen přímo z hrobů. I přes zvýšenou ostrahu policie v době svátků nikdy není zcela možné určit, zda je osoba pohybující se po hřbitově jedním z pozůstalých nebo někdo, kdo se snaží obohatit na úkor druhých. Jediné, čím jim můžete alespoň trochu zkomplikovat život, je od takových osob nenakupovat. Odcizenou výzdobu se totiž ve většině případů snaží zpeněžit ještě před branami hřbitova. Květiny či svíce tedy nakupte buď dopředu, nebo u stánku či v květinářství – rozhodně ne od osob jen tak postávajících na parkovišti.

 

4. Noční hřbitov jako z hororu

Pokud vám to situace dovolí, pokuste se vaši cestu na hřbitov naplánovat tak, abyste se vyhnuli jeho návštěvě za tmy, která se v listopadu snáší již celkem brzy. Spíše než před duchy a dušičkami jako z hororu byste však měli být na pozoru před těmi opravdovými strašáky. Obzvláště starší osoby jsou po setmění snadným terčem pro kapsáře a lupiče, kteří čekají, až se hřbitov před zavírací dobou vylidní. Pokuste se tedy naplánovat návštěvu na dříve, nebo ve větším počtu lidí. Příbuzní, přátelé či sousedé se k vám jistě rádi přidají a svátek Dušiček tak může přejít v hezkou podzimní procházku, kde si všichni společně zavzpomínáte na své drahé zesnulé.

 

5. Myslete i na živé

Byť jsou Dušičky svátkem, kdy se myšlenkami ubíráme ke svým blízkým, kteří již nejsou s námi, neměli bychom zapomínat ani na ty, se kterými se ještě můžeme těšit. Až se tedy s rodinou či přáteli vrátíte ze společné návštěvy hřbitova, najděte si čas i na sebe navzájem u kávy či dobré večeře. Naštěstí pro nás, na společné chvíle máme nejen Dušičky, ale i celý zbytek roku. Myslete však na své nejbližší i v souvislosti s tím, co si počnou, až s nimi nebudete vy sami.

Náš tip: Pojištění Jistota pro mé blízké zajistí vašim milovaným rychlou finanční podporu v době, kdy se budou potýkat s nečekanými výdaji po vašem odchodu – s náklady na pohřeb, nesplacenými závazky nebo čímkoliv, co mohou potřebovat. Více informací ZDE.

 

Pevně věříme, že se vám podaří letošní Dušičky prožít v klidu, pohodě a ve zdraví, a přejeme vám krásný zbytek podzimu...


Zpět na předchozí záznamy

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT