4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Bezpečnost během svátků, část 1.

Bezpečnost během svátků, část 1.

Vánoce jsou čas na rodinu a zábavu. Nicméně, vánoční tradice, od stromečku až k svátečnímu hodování, mohou skrývat možná rizika, která vám mohou zážitky ze svátků dost pokazit. Každý rok se tisíce lidí poraní při instalaci vánoční výzdoby, a dále se v tomto období roku více setkáváme se situacemi jako je otrava jídlem nebo požáry domácností. Přesto se těmto nejrůznějším zraněním a nehodám dá účinně předcházet. Pokud se dobře připravíte, může celá vaše rodina oslavit Vánoce v klidu a pohodě, a vyhnout se nebezpečím, která sváteční období skrývá.

Jak časté jsou nehody a zranění v období svátků?

Nehody a zranění se samozřejmě stávají po celý rok; nicméně některé z nich jsou téměř typické pro období Vánoc a ve zbytku roku vás spíše nepotkají. Například požáry způsobené svíčkami na vánočním stromečku se již s trochou nadsázky dají považovat za folklór – a naštěstí se s nimi jindy než o Vánocích nesetkáte.

Každoročně se také ve spojení s Vánoci stává spousta nehod, jako pády ze žebříků, stolů a v případě potřeby jakýchkoliv jiných vyvýšených míst, kde se spousta z nás snaží balancovat ve snaze vyvěsit vánoční výzdobu.

Jaká rizika Vánoce skrývají?

Tradice jsou hlavní součástí vánočních svátků, včetně zdobení vánočního stromečku, věšení světýlek a řetězů, návštěvy rodiny a přátel, a dokonce i bohatá štědrovečerní večeře se mohou stát nebezpečnými aktivitami. Doprovází je rizika požáru a popálenin, otravy jídlem a další zranění.

 

Nebezpečí požáru

Vánoční stromky, světýlka a další výzdoba skrývají riziko požáru; na vině může být elektrický zkrat, umístění dekorací příliš blízko zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, nebo třeba jejich nesprávná likvidace. Často se lidé po svátcích pokouší starý vánoční stromek spálit, přičemž oheň se může vymknout kontrole. Těmto situacím se dá předcházet s trochou plánování a dodržováním jednoduchých bezpečnostních zásad, například:

 • Vyberte si správný stromek a bezpečné dekorace:
  • Při výběru umělého stromku dbejte na použitý materiál, výrobci nabízí i nehořlavé varianty;
  • Ujistěte se, že všechny dekorace jsou požáru vzdorné či nehořlavé, například pozlacené ozdoby, umělé rampouchy z plastu nebo nevodivého kovu atd.;
  • Nikdy nezapalujte svíčky přímo na vánočním stromku nebo v jeho okolí. Zapálené svíčky sice k Vánocům patří, vždy je ovšem mějte postavené na nehořlavém povrchu a na místě, kde nehrozí jejich převrhnutí.
 • Bezpečné umístění a skladování stromku:
  • Ujistěte se, že vánoční stromek stojí mimo dosah krbu, radiátoru nebo přímotopu. Umístěte strom tak, aby nestál na hodně frekventovaném místě v domácnosti nebo aby neblokoval dveře;
  • Po rozbalení dárků odstraňte všechen balící papír, tašky, stuhy a mašle z okolí stromečku nebo krbu. Tyto věci se mohou v okolí plamene vznítit.
 • Před použitím zkontrolujte všechny elektrické ozdoby:
  • Novým trendem jsou kovové vánoční stromky. Nikdy na nich ovšem nepoužívejte elektrická světýlka. Kovové větve jsou vodivé a při dotyku hrozí úraz elektrickým proudem;
  • Zkontrolujte funkčnost všech žároviček i všechny kabely, jestli nejsou někde roztřepené nebo uvolněné. I když je světelný řetěz úplně nový, tuto kontrolu nepodceňujte;
  • Všechna světýlka vypněte pokaždé před spaním nebo když opouštíte dům. Může dojít ke zkratu a požáru ve vaší nepřítomnosti.

Zpět na předchozí záznamy

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT