4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Bezpečnost během svátků, část 2.

Bezpečnost během svátků, část 2.

Zranění

Vánočního ducha vám mohou snadno pošramotit úrazy jako dušení, pořezání, zlomeniny nebo popáleniny. Vyhněte se jim pomocí pár jednoduchých bezpečnostních opatření:

Abyste se vyhnuli zraněním při zdobení stromečku a zbytku domu:

 • Alkohol s mírou: Alkohol zvyšuje reakční dobu a zhoršuje motorické funkce (takže hůře zvládáte koordinovat pohyby) a zvyšuje riziko pádu. Na grog či svařák si tedy raději počkejte, až s výzdobou skončíte.
 • Vyberte si správný žebřík:
  • Při práci v nízké až střední výšce zvolte spíše schůdky. Vysoké žebříky jsou ideální pro použití venku pro práci ve větších výškách, jako třeba pro věšení světýlek na střechu;
  • Nepřekračujte maximální nosnost použitého žebříku;
  • Nestoupejte si na nábytek. Vždy použijte schůdky nebo štafle.

 

 • Vyvarujte se ostrých nebo křehkých dekorací, zejména pokud máte male děti. Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby ozdoby s drobnými odnímatelnými částmi zůstaly mimo jejich dosah, abyste zabránili jejich spolknutí nebo vdechnutí. Vyhněte se ozdobám, které připomínají cukroví nebo jídlo, které mohou velmi malé děti lákat;

 

Abyste se vyhnuli zraněním typickým pro Vánoce:

 • Po rozbalení dárků zlikvidujte všechen balící papír, tašky, stuhy a mašle. U malých dětí hrozí riziko udušení;
 • Vybírejte hračky podle věku, schopností, dovedností a úrovně zájmu obdarovaného dítěte. Příliš složité hračky, třeba obsahující malé díly, mohou představovat bezpečnostní riziko pro mladší děti;
 • Než hračku koupíte nebo necháte své dítě si s ní hrát, přečtěte si pozorně návod k použití;
 • Aby nedošlo k popáleninám a úrazům elektrickým proudem, nedávejte malým dětem (do 10 let) hračky, které musí být zapojeny do elektrické zásuvky. Místo toho nakupujte třeba hračky na baterie;
 • Děti mladší než 3 roky se mohou udusit drobnými dílky hraček nebo figurkami v hrách. Hračky zkontrolujte, než jim dovolíte si s nimi hrát;
 • Větší děti se mohou udusit nesprávnou hrou s vyfouknutými hračkami a hračkami na provázkách. Odstraňte provázky či stuhy z hraček, než je dáte malým dětem;
 • Dávejte pozor na tahací hračky se šňůrkou o délce větší než 30 cm. Děti by se nesprávnou hrou mohly uškrtit.

Abyste se vyhnuli dopravním nehodám:

 • Ujistěte se, že jste před delší cestou odpočatí;
 • Na dlouhé cestě si nechte prostor pro časté pauzy. Doporučená je alespoň patnáctiminutová pauza po každých dvou hodinách za volantem. Pomůže, pokud si před cestou zmapujete odpočívadla na vaší trase;
 • Necestujte v časovém pressu. Mějte dostatek času, abyste mohli udělat přestávku, když vás přepadne únava;
 • Nepřekračujte povolenou rychlost, i když spěcháte. Jízdou nad limit zvyšujete sami sobě riziko dopravní nehody až o 40%;
 • Pijte s rozumem. I když zranění, pády a nehody hrozí neustále, pod vlivem alkoholu se rizika zvyšují. Vyvarovat se alkoholu mají především řidiči.

Zpět na předchozí záznamy

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT