4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Oslavy Svátku zesnulých: Udržování tradice

Oslavy Svátku zesnulých: Udržování tradice

Jak si Vaše rodina připomíná Dušičky? Oslavy Památky zesnulých se po staletí měnily a vyvíjely, ale jeden prvek zůstává stále stejný: Je to den na počest těch, kteří tu byli před námi, a my si je připomínáme a držíme blízko našim srdcím.

 

Přetrvávající tradice

Svátek zesnulých, známý též jako Dušičky, je v České republice stále udržovanou tradicí. Jeho historie sahá až do raného sedmnáctého století, kdy papež Bonifác IV. vyhradil jeden den na oslavu všech mučedníků. V příštích stoletích byla oslava rozšířena na všechny svaté a datum bylo pevně stanoveno na 1. listopadu.

V průběhu let se svátek vyvinul a nyní je časem, kdy uctíváme a modlíme se za své zesnulé blízké. Na jeden den jich však připadlo příliš, a tak se 2. listopadu začaly slavit Dušičky. Dodnes existuje řada tradic, které vycházejí z přesvědčení, že duše zemřelých jsou nám v tomto období nablízku a že žijící lidé jim mohou jejich existenci zpříjemnit a ulehčit cestu do nebe.

 

Moderní oslavy

Dnes se ve svátek Všech zesnulých setkáváme s rodinou a vzdáváme úctu zesnulým. Lidé často cestují, aby navštívili místo odpočinku svých příbuzných.

Rodiny spolu chodí na hřbitovy, kde jsou pohřbeni jejich blízcí. Rozsvěcují svíčky pro své zesnulé příbuzné a další blízké a světla svíček pak po celou dobu oslav osvětlují typicky tmavé podzimní večery. Je to nádherná podívaná, která rozjasňuje ponurou atmosféru oslav.

Kromě svíček se na hroby tradičně pokládají květiny nebo věnce. Přestože v tuto dobu vidíme na hřbitovech mnoho druhů květin, populární pohřební květinou, která se považuje pro uctívání památky mrtvých za vhodnou, je chryzantéma. Ve svátek Všech zesnulých ji lze vidět velmi často.

Ačkoli obrovská péče je věnována hrobům příbuzných, lidé někdy zdobí pohřební místa veřejně známých osob a také těch, které upadly v zapomnění.

Součástí každého svátku je jídlo a svátek Všech zesnulých není výjimkou. Základem je chléb, jež se v minulosti zcela běžně sdílel s žebráky u hřbitovní brány. Na některých místech se u hřbitovů prodávají sladkosti a jiné občerstvení, oslavy tak získávají sladší nádech. Rodiny se zpravidla scházejí k jídlu a někdy přidají i talíř navíc pro své zesnulé členy.

Svátek Všech zesnulých je nejen svátkem rodinným, kdy se uctívá památka zesnulých, ale také svátkem náboženským. Pro římskokatolickou církev je součástí svátku mše.

Přestože Dušičky, které připadají na 2. listopadu, nejsou státním svátkem a mnoho lidí jde do školy a do práce, jde pořád o poměrně významný den. Oslavy – a světla svíček – pokračují.

 

Uctění památky a odkaz

Přestože v posledních letech se významnému zájmu těší Halloween, oslavy svátku Všech zesnulých neupadají díky starším generacím, které předávají své tradice, a významnému postavení, jakému se svátek těší jak v rodinném, tak v náboženském životě.

Protože si tento svátek často spojujeme se hřbitovy, může se zdát ponurý. Smrt je ale nevyhnutelnou součástí života, a den Památky zesnulých nám tuto skutečnost připomíná. Když opustíme tento svět, zůstane po nás odkaz. Tím, že se nebudeme před tématem smrti skrývat, se nám otevírá příležitost uctít všechny, kteří tu byli před námi. Je to ale také příležitost myslet na ty, kteří tu po našem odchodu zůstanou, a včas jim zajistit finanční zaopatření.

 

Zjistěte více informací o tom, jak snadno učinit důležité rozhodnutí, abyste zajistili své blízké jako svůj odkaz.


Zpět na předchozí záznamy

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT