4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Vyřízení pojistné události u 4Life Direct je snadné

Vyřízení pojistné události u 4Life Direct je snadné

Pokud jste si již sjednali některé z nabízených životních pojištění, nebo o tom uvažujete, jistě máte již rozmyšleno, kdo z Vašich blízkých má být Vaší obmyšlenou osobou (nebo osobami); je to někdo, koho jmenujete při sjednání své pojistky, a kdo po Vašem odchodu získá určený finanční obnos. Ten pak může použít třeba na vyřízení Vašich posledních záležitostí. Nejlepší je tak uložit informace o životním pojištění u důvěryhodného člena rodiny nebo blízkého přítele.

Ve 4Life Direct chápeme, že až ta chvíle nadejde, bude se pro Vaše pozůstalé jednat o velice těžké období. Proto se snažíme co nejvíce zjednodušit postup pro vznesení nároku na pojistné plnění, aby ho mohli obdržet co nejdříve po Vašem odchodu. Finance na pokrytí posledního rozloučení a další náklady jsou totiž zpravidla potřeba hned.

Aby bylo možné proces hlášení pojistné události vyřešit co možná nejrychleji a s minimální námahou ze strany Vašich blízkých, snažíme se ho dlouhodobě zjednodušovat. Nechceme nikoho zatěžovat spoustou komplikovaných listin. Ve většině případů je tedy k vyřízení pojistné události potřeba jen pár nejdůležitějších dokumentů k jejímu posouzení. Po jejich obdržení a schválení pak v případě pojistky Jistota pro mé blízké odesílá pojistitel peníze do 24 hodin. Vaši blízcí tak získají finanční prostředky, které jste pro ně zamýšleli, když je budou nejvíce potřebovat. Jen za rok 2017 vyplatila skupina pojistitele Red Sands Group klientům celkem 88 milionů liber na pojistných událostech.

 

V tomto obtížném období chceme být Vašim blízkým podporou, kterou budou potřebovat. Naši odborníci na pojistné události je citlivě a profesionálně provedou vším, co je zapotřebí. Jedná se o dobu, kdy je potřeba, abychom jim pomohli – a to je také přesně to, co jsme připraveni udělat.

Je nám potěšením stále hledat další způsoby, jak vylepšit naše služby, a tvrdě pracujeme na tom, abychom si zasloužili Vaši přízeň a důvěru.

 

 

 

Pro uplatnění nároku je možné zavolat na telefonní číslo 225 985 400 nebo mailovat na pojistne.udalosti@4lifedirect.cz. Seznam dokumentů pro vznesení nároku na pojistné plnění a potřebné formuláře ke stažení je možné nalézt zde.


Zpět na předchozí záznamy

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT