4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct mě může kontaktovat s užitečnými informacemi a nabídkami produktů a služeb.
Souhlasím s kontaktem prostřednictvím Telefonu E-mailu

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct mě může kontaktovat s užitečnými informacemi a nabídkami produktů a služeb.
Souhlasím s kontaktem prostřednictvím Telefonu E-mailu

Úrazové pojištění

Naneštěstí žijeme ve světě, kde jsou nehody na denním pořádku. Tisíce lidí každý rok na následky nehody umírají nebo končí trvale invalidní. Nehody jsou nejčastějším důvodem úmrtí a invalidity u mužů do 45 let věku*. Pokud byste při nehodě utrpěli trvale zdravotně znevýhodňující zranění, které by Vám znemožnilo pracovat ve svém oboru jako doposud,  co by to pro Vás a Vaše nejbližší znamenalo? Jak byste sebe i své blízké finančně podpořili? Úrazové pojištění Vám právě s tímto pomůže. Poskytne Vám finance na náhradu ušlé mzdy, úhradu nemocničních účtů, nákup speciálního zdravotního vybavení, bezbariérovou úpravu domova, nebo na cokoliv dalšího.  Jste zabezpečeni pro případ úplné a trvalé invalidity, zlomenin a hospitalizace v důsledku nehody. Můžete získat až 700 000 Kč, které budou vyplaceny pro Vás a Vaši rodinu jako pomoc do budoucna.

* Statistika příčin smrti, údaje; získané v měsíci duben 2015, referenční období 2012; Eurostat 

Proč si zřídit Úrazové pojištění?

 

 

 

 

Zajistěte se částkou až 700 000 Kč

Hotovost je vyplacena do 7 pracovních dní od schválení pojistné události

Měsíční pojistné je cenově dostupné

Pokud je Vám mezi 18 - 70 lety, přijmeme Vás nehledě na Váš zdravotní stav

Při podání žádosti po Vás nebudeme chtít žádné lékařské zprávy

 

 

Abychom vám to ještě více usnadnili, můžete si toto pojištění sjednat z pohodlí domova.

Pro hlavní prvky pojištění, podrobnosti, výjimky a informační dokument PID se podívejte na tento dokument

Získejte podrobnosti

Všechny dokumenty k produktu včetně VPP můžete nalézt v sekci Dokumenty ke stažení (Odkaz)

Vyřízení pojistné události je snadné

K vyřízení pojistné události potřebujeme:

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT