4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Úrazové pojištění

Naneštěstí žijeme ve světě, kde jsou nehody na denním pořádku. Tisíce lidí každý rok na následky nehody umírají nebo končí trvale invalidní. Nehody jsou nejčastějším důvodem úmrtí a invalidity u mužů do 45 let věku*. Pokud byste při nehodě utrpěli trvale zdravotně znevýhodňující zranění, které by Vám znemožnilo pracovat ve svém oboru jako doposud,  co by to pro Vás a Vaše nejbližší znamenalo? Jak byste sebe i své blízké finančně podpořili? Úrazové pojištění Vám právě s tímto pomůže. Poskytne Vám finance na náhradu ušlé mzdy, úhradu nemocničních účtů, nákup speciálního zdravotního vybavení, bezbariérovou úpravu domova, nebo na cokoliv dalšího.  Jste zabezpečeni pro případ úplné a trvalé invalidity, zlomenin a hospitalizace v důsledku nehody. Můžete získat až 700 000 Kč, které budou vyplaceny pro Vás a Vaši rodinu jako pomoc do budoucna.

* Statistika příčin smrti, údaje; získané v měsíci duben 2015, referenční období 2012; Eurostat 

Proč si zřídit Úrazové pojištění?

 

 

 

 

Zajistěte se částkou až 700 000 Kč

Hotovost je vyplacena do 7 pracovních dní od schválení pojistné události

Měsíční pojistné je cenově dostupné

Pokud je Vám mezi 18 - 70 lety, přijmeme Vás nehledě na Váš zdravotní stav

Při podání žádosti po Vás nebudeme chtít žádné lékařské zprávy

 

 

Abychom vám to ještě více usnadnili, můžete si toto pojištění sjednat z pohodlí domova.

Pro hlavní prvky pojištění, podrobnosti, výjimky a informační dokument PID se podívejte na tento dokument

Získejte podrobnosti

Všechny dokumenty k produktu včetně VPP můžete nalézt v sekci Dokumenty ke stažení (Odkaz)

Vyřízení pojistné události je snadné

K vyřízení pojistné události potřebujeme:

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT