4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct mě může kontaktovat s užitečnými informacemi a nabídkami produktů a služeb.
Souhlasím s kontaktem prostřednictvím Telefonu E-mailu

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct mě může kontaktovat s užitečnými informacemi a nabídkami produktů a služeb.
Souhlasím s kontaktem prostřednictvím Telefonu E-mailu

Zabezpečení při nehodě

Pokud byste se stali obětí nehody, koho dalšího by to zasáhlo? Není to věc, na kterou bychom mysleli rádi, ale jak by se Vaše rodina vyrovnala s Vaší ztrátou? Peníze nejsou všechno, ale starosti s nimi jsou to poslední, co byste svým nejbližším chtěli zanechat. Každý rok umírají při nehodách tisíce lidí. Česká republika eviduje 15,7 úmrtí na miliardu ujetých kilometrů - to je více než dvojnásobek v porovnání s jinými evropskými zeměmi a druhý nejvyšší počet celosvětově! Od roku 2013 prudce vzrostl počet cyklistů (+24%) a chodců (+15%) usmrcených při dopravní nehodě*. S pojištěním 'Zabezpečení při nehodě' obdrží Vaši blízcí finanční prostředky až do výše 2,5 milionu Kč jako podporu do budoucna. Život je nepředvídatelný a nikdy nevíme, co nás čeká. Buďte připraveni a zabezpečte budoucnost svých milovaných. 

* Zdroj:  ITF (2016), “Česká republika”, ve Výroční zprávě o bezpečnosti silničního provozu z r. 2016, Vydavatelství OECD, Paříž.

Proč si zvolit Zabezpečení při nehodě?

Poskytnete svým nejbližším zajištění ve výši od 250 000 Kč do
2 500 000 Kč

 Vaši blízcí obdrží finanční prostředky do 7 pracovních dnů od schválení pojistné události 

Bez lékařských prohlídek či otázek na Váš zdravotní stav

Pokud je Vám mezi 18 - 70 lety, přijmeme Vás bez ohledu na Vaše zdraví

Dostupné měsíční pojistné

Pojistěte se s partnerem a získejte zvýhodněné pojistné

 

Abychom vám vše ještě více usnadnili, můžete si pojištění sjednat z pohodlí domova.

Pro hlavní prvky pojištění, podrobnosti, výjimky a informační dokument PID se podívejte na tento dokument

Získejte podrobnosti

Všechny dokumenty k produktu včetně VPP můžete nalézt v sekci Dokumenty ke stažení (Odkaz)

Vyřízení pojistné události je snadné

K vyřízení pojistné události potřebujeme:

  • Formuláře k pojistné události (stahujte zde)
  • Sdělení lékaře o příčině úmrtí (ohledací list, zpráva z nemocnice nebo jiná lékařská zpráva, v níž jsou jasně uvedeny okolnosti a příčiny úmrtí)
  • Související lékařské záznamy
  • Související záznamy o nehodě

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT