4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Zabezpečení při nehodě

Pokud byste se stali obětí nehody, koho dalšího by to zasáhlo? Není to věc, na kterou bychom mysleli rádi, ale jak by se Vaše rodina vyrovnala s Vaší ztrátou? Peníze nejsou všechno, ale starosti s nimi jsou to poslední, co byste svým nejbližším chtěli zanechat. Každý rok umírají při nehodách tisíce lidí. Česká republika eviduje 15,7 úmrtí na miliardu ujetých kilometrů - to je více než dvojnásobek v porovnání s jinými evropskými zeměmi a druhý nejvyšší počet celosvětově! Od roku 2013 prudce vzrostl počet cyklistů (+24%) a chodců (+15%) usmrcených při dopravní nehodě*. S pojištěním 'Zabezpečení při nehodě' obdrží Vaši blízcí finanční prostředky až do výše 2,5 milionu Kč jako podporu do budoucna. Život je nepředvídatelný a nikdy nevíme, co nás čeká. Buďte připraveni a zabezpečte budoucnost svých milovaných. 

* Zdroj:  ITF (2016), “Česká republika”, ve Výroční zprávě o bezpečnosti silničního provozu z r. 2016, Vydavatelství OECD, Paříž.

Proč si zvolit Zabezpečení při nehodě?

Poskytnete svým nejbližším zajištění ve výši od 250 000 Kč do
2 500 000 Kč

 Vaši blízcí obdrží finanční prostředky do 7 pracovních dnů od schválení pojistné události 

Bez lékařských prohlídek či otázek na Váš zdravotní stav

Pokud je Vám mezi 18 - 70 lety, přijmeme Vás bez ohledu na Vaše zdraví

Dostupné měsíční pojistné

Pojistěte se s partnerem a získejte zvýhodněné pojistné

 

Abychom vám vše ještě více usnadnili, můžete si pojištění sjednat z pohodlí domova.

Pro hlavní prvky pojištění, podrobnosti, výjimky a informační dokument PID se podívejte na tento dokument

Získejte podrobnosti

Všechny dokumenty k produktu včetně VPP můžete nalézt v sekci Dokumenty ke stažení (Odkaz)

Vyřízení pojistné události je snadné

K vyřízení pojistné události potřebujeme:

  • Formuláře k pojistné události (stahujte zde)
  • Sdělení lékaře o příčině úmrtí (ohledací list, zpráva z nemocnice nebo jiná lékařská zpráva, v níž jsou jasně uvedeny okolnosti a příčiny úmrtí)
  • Související lékařské záznamy
  • Související záznamy o nehodě

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT