4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Zabezpečení při nehodě

Zde jednoduše najdete volně ke stažení všechny dokumenty k produktu "Zabezpečení při nehodě" ze současné nabídky, které byste mohli potřebovat.
Prosíme vezměte v potaz, že u pojistných produktů z dřívější nabídky se podmínky mohou lišit. Pro získání kopie Vašich osobních Všeobecných pojistných podmínek (VPP) se prosím obraťte na zákaznický servis na čísle 225 985 400.


Všeobecné pojistné podmínky (VPP) a informační dokument (PID) – Stáhnout PDF (231KB)

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) a informační dokument (PID) pro "Zabezpečení při nehodě na jeden rok zdarma" – Stáhnout PDF (177KB)

Žádost o pojištění – Stáhnout PDF (873KB)

Žádost o změnu obmyšlených osobStáhnout PDF (842KB)

Souhlas s inkasem – Stáhnout PDF (836KB)
 

Dokumenty k vyřízení pojistné události můžete nalézt ZDE.

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitele uvedeného níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance. Pojištění je garantováno společností Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited registrované u Financial Services Commission na Gibraltaru. Společnost odpovídá veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT