4Life Direct - Úvodní stránka
Volejte bezplatně    
800 022 561
Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Opravte prosím následující nesprávné údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Ve 4Life Direct jsme se jako firma zavázali k sociální odpovědnosti. Vnímáme komunity v našem okolí a to, že jsme schopni naší společnosti mnoho dát. Náš program Care4 je vytvořen tak, aby podpořil změny přímo v lokálních komunitách a oblastech, kde žijí naši klienti i zaměstnanci. Každý měsíc vyhlásíme jednoho "Zaměstnance měsíce", který si za dané období za své pracovní výkony zaslouží mimořádné ocenění. Při vyhlášení je zaměstnanec požádán, aby vybral dobročinnou organizaci, která je mu blízká, které následně společnost 4Life Direct věnuje finanční obnos. Nechceme však poskytnout jen finanční podporu, je pro nás rovněž důležité se osobně zapojit do pomáhání na různých dobročinných akcích.

 

Únor 2017, Vanda Barešová, Skutečná pomoc - Člověk v tísni

Co je lepšího, než darovat kudrnatou ovci či veselou kozu na místo, kde ji uvítají jako cenný zdroj obživy? Darovat jich víc! Vanda se proto rozhodla, že své druhé ocenění Zaměstnance měsíce využije k další pomoci projektu Skutečná pomoc organizace Člověk v tísni.

 

 

 

Leden 2017, Vladimír Štěpánek, Centrum Paraple, o.p.s.

"PARAPLE - je organizace, která účinně pomáhá lidem, kteří jsou, většinou po úraze, úplně zbaveni možnosti pohybu. Můj úraz naštěstí nebyl tak vážný, přesto jsem se prvních několik měsíců pohybovat takřka nemohl, a bylo to právě PARAPLE, kde mi, když jsem potřeboval, zapůjčili invalidní vozík. Tak jim takhle chci jejich pomoc vrátit a pomoci těm, kteří ji potřebují ještě víc než já. Děkuji."

 

Prosinec 2016, Jitka Kopecká, Stopstigma - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

"Mám za to, že duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické. Přitom spoustě lidí je přirozené jít k doktorovi s chřipkou, ale v případě psychických obtíží by se lékaře neobrátili - buď ze studu, aby je okolí neodsoudilo, nebo protože je možná ani nenapadne, že tu možnost mají. Chci podpořit Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a jejich projekt Stopstigma, jelikož potřebujeme setřást názory dob minulých, které se ve společnosti bohužel stále drží. Vyhledání odborné pomoci totiž z nikoho "blázna" nedělá."

 

Listopad 2016, Vanda Barešová, Skutečná pomoc - Člověk v tísni

Vanda měla ve výběru jasno už od začátku: "Když jsem se rozhodovala, jaká organizace bude nejvhodnější, Člověk v tísni a jejich program skutečné pomoci byli jasná volba. Protože proč darovat voloviny, když můžete darovat osla?" To je motto Člověka v tísni. Projekt Skutečná pomoc totiž zajistil již přes šest tisíc koz a ovcí či vybavení dvěma stům školám na místech, kde jsou potřeba. Díky Vandě a 4Life Direct teď nějaký oslík či slepice také někde pomohou s obživou.

 

 

Říjen 2016, Lucie Drapelová, Nadační fond dětské onkologie Krtek

"Rozhodla jsem se pro Nadační fond dětské onkologie Krtek, jelikož jde o menší a méně známou organizaci v Brně, která se mimo jiné zabývá i výzkumem." Krtek podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Kromě výzkumu přispívá fond i na vzdělávání zdravotníků či vybavení kliniky. Zajišťují sociální poradenství rodinám a provozují ubytovnu v blízkosti kliniky, která slouží jako zázemí pro malé pacienty a jejich rodiny.

 

Září 2016, Pavel Hradský, Pomoc Ukrajině - Člověk v tísni

"Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, který začal v květnu 2014, dramaticky zhoršil životní situaci milionů místních obyvatel. Tisíce lidí přišly o střechu nad hlavou nebo živoří v dělostřelbou poničených domech. Na mnoha místech neteče voda, nefunguje elektřina. V oblastech postižených boji přišla většina lidí o práci, takže jsou závislí na pomoci zvenčí." Tu se jim rozhodl poskytnout i Pavel a jako Zaměstnanec měsíce se rozhodl podpořit projekt Pomoc Ukrajině organizace Člověk v tísni.

 

 

Srpen 2016, Karel Ondruš, Pražská Organizace Vozíčkářů

Karel se rozhodl svým příspěvkem "podpořit vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb," což je cíl, který si stanovila Pražská organizace vozíčkářů. Už od roku 1991 poskytuje osobám se zdravotním znevýhodněním služby poradenství, mapování architektonických bariér a volnočasové aktivity.

 

 

Červenec 2016, Helena Kučerová, Bílý Kruh Bezpečí

Bílý kruh bezpečí je organizace komplexně pomáhající obětem trestných činů. Helena se rozhodla přispět svou částkou právě tomuto spolku a podpořit tak oběti domácího násilí. Ty se mohou na BKB obracet jak formou infolinky, tak v síti poraden po celé ČR, a pomoc mohou hledat v oblasti poradenské, psychosociální i právní. Jen poradny v r. 2016 navštívilo 2300 lidí. Kromě domácího násilí vyhledali BKB také v případech ublížení na zdraví, vydírání, stalkingu aj.

 

Červen 2016, Lucie Kamenárová, Debra ČR

Lucie si zvolila společnost Debra ČR. Je ráda, že může prostřednictvím 4Life Direct "pomoci lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět při tom co nejméně", což je také hlavním mottem této charitativní organizace. Ta se již od roku 2004 věnuje lidem se vzácným onemocněním (známým pod zkratkou EB), které je bohužel nevyléčitelné, ale díky podobným organizacím se daří výrazně zvýšit kvalitu života nemocných.

 

 

Květen 2016, Lucie Paterová, Pomocné tlapky o.p.s.

"Volím Pomocné tlapky o.p.s., protože každý člověk si zaslouží žít plnohodnotný život." Společnost se již od roku 2001 zabývá výcvikem nejen vodicích psů pro nevidomé, ale i asistenčních psů pro zlepšení kvality života lidí upoutaných na invalidním vozíku či lidí se záchvatovými onemocněními. Takto handicapovaným majitelům může správně vycvičený pejsek výrazně pomoci v integraci do společnosti. Společnosti se mimo jiné podařilo vytvořit po České republice síť více jak 70 canisterapeutů, kteří využívají léčebný kontakt psa a člověka např. v dětských či seniorských domovech a ústavech pro tělesně či mentálně znevýhodněné.

 

 

Duben 2016, Jiří Srp, Seberevolta o.p.s. 

Jiří se rozhodl přispět na organizaci Seberevolta o.p.s. pro její filosofii a poslání. Sdružení od r. 2014 svými aktivitami mimo jiné cílí na snížení konzumace alkoholu a návykových látek mezi mládeží a na rozvoj duševního zdraví ve společnosti. "Seberevolta je organizace, která motivuje a vzdělává zejména mladé lidi ohledně stravy, cvičení a vkládá do nich dnes už téměř zapomenuté hodnoty jako pokora, úcta, morálka, poctivost, spolupráce a pokojná bojovnost." Sdružení již na území Čech a Slovenska vybudovalo přes 30 venkovních posilovacích hřišť, které poskytují místním komunitám zdravé zázemí pro trávení volného času a seberozvoje.

PŘIDEJTE SE K NÁM

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 05573190, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77620, odštěpný závod společnosti 4Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem Štetinova 4, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 47 894 288, zapsané v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B, samostatný finanční agent pojistitelů uvedených níže, zapsaný v registru finančních agentů vedeném Národní bankou Slovenska pod č. 195201 a vykonávající činnost v České republice prostřednictvím pobočky na základě notifikace provedené vůči České národní bance; Pojištění je garantováno společností Red Sands Insurance Group zastřešující Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited a Red Sands Life Insurance Company (Europe) Limited. Obě společnosti jsou registrovány u u Financial Services Commission v Gibraltaru a odpovídají veškerým regulacím a předpisům platným pro území Evropské unie.

4LIFE DIRECT SVĚT