4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

DEN ÚCTY K RODIČŮM

father's day

Den úcty k rodičům je skvělou příležitostí k tomu, abychom si uctili lásku, respekt, obětavost a něhu, kterou nás obdařili rodiče. Jděte a prožijte tento slavnostní den s Vašimi rodiči. Ukažte jim, jak moc si jich vážíte. Pomozte jim v domácnosti a kupte malý dárek nebo pohlednici, abyste jim dali najevo, jak na ně myslíte. Mohli byste je pozvat na příjemnou večeři. Vezměte je do divadla. Nebo společně navštivte ZOO. Existuje nesmírné množství nápaditých způsobů, jak jim vzdát úctu. Vyzkoušejte alespoň jeden z nich.

 

Den úcty k rodičům je pro Vás také skvělou příležitostí, jak vnést úctu i do Vašeho domova a promluvit si o ni s dětma. Poučte je, jak si mají vážit rodičů pro jejich nezištnou oddanost, celoživotní oběť a péči.

Zde je několik způsobů, jak můžete naučit své děti, aby Vás respektovali. Na pár minut se zastavte a zamyslete se nad svým vlastním chováním. Jste uctiví vůči lidem kolem Vás? Pokud Vaše děti neustále křičí a zvyšují tón, zamyslete se nad příčinou jejich chování. Není to způsobeno tím, že Vy to děláte také? Pokud chcete, aby byly Vaše děti zdvořilé, Vy se musíte chovat stejně. Musíte své děti respektovat, když oni mají mít respekt k Vám. Možná se to nezdá, ale Vaše děti od Vás přebírají víc, než si uvědomujete. Dejte pozor, jak se v jejich přítomnosti chováte, co říkáte a jakým tónem.

Važte si své rodiče nejenom v tento, ale i v každý jiný den.

Důležitá zpráva pro všechny klienty. V průběhu trvání mimořádných opatření můžete být Vy i Vaše rodina v naprostém klidu, jelikož Vaše životní pojištění není ovlivněno situací způsobenou rozšiřováním viru Covid -19, jste stále kryti za stejných podmínek platných při sjednání Vaší pojistné smlouvy. 4Life Direct je tu vždy pro Vás i Vaši rodinu.