4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

K vyřízení škodní události potřebujeme:

  • Lékařská zpráva, v níž jsou jasně uvedeny okolnosti a příčiny úmrtí
  • Formulář pro hlášení škodní události s úředně ověřeným podpisem žadatele – Ke stažení zde
  • Formulář pro hlášení škodní události s úředně ověřeným podpisem žadatele (pro další obmyšlené osoby) – Ke stažení zde
  • Pokud byla důvodem úmrtí nehoda, připojte prosím i formulář – Prohlášení lékaře –
    Ke stažení zde
  • Kontaktujte nás s uvedenými dokumenty