4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

K vyřízení škodní události potřebujeme:

  • Lékařská zpráva, v níž jsou jasně uvedeny okolnosti a příčiny úmrtí
  • Lékařská zpráva vyhotovená po nehodě
  • Policejní zpráva o nehodě, byla-li vystavena
  • Formulář pro hlášení škodní události s úředně ověřeným podpisem žadatele - Ke stažení zde
  • Formulář pro hlášení škodní události s úředně ověřeným podpisem žadatele (pro další obmyšlené osoby) - Ke stažení zde
  • Formulář pro hlášení škodní události (úmrtí nehodou) - Prohlášení lékaře - Ke stažení zde
  • Kontaktujte nás s uvedenými dokumenty

Důležitá zpráva pro všechny klienty. V průběhu trvání mimořádných opatření můžete být Vy i Vaše rodina v naprostém klidu, jelikož Vaše životní pojištění není ovlivněno situací způsobenou rozšiřováním viru Covid -19, jste stále kryti za stejných podmínek platných při sjednání Vaší pojistné smlouvy. 4Life Direct je tu vždy pro Vás i Vaši rodinu.