4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Představte si, že byste neměli pojištění vozidla a byli byste účastníkem nehody.

Představte si, že byste neměli pojištění vozidla a byli byste účastníkem nehody. To je děsivé a drahé. Pojištění Vám poskytuje ochranu při událostech, které neočekáváte.

 

Životní pojištění se neliší a je stejně důležitým zdrojem ochrany.

Jistota pro mé blízké je životní pojištění, které poskytuje finanční ochranu pro Vás a Vaši rodinu, když už tady nebudete. Dospělí ve věku 40 až 85 let si o toto pojištění můžou zažádat – je to snadné a rychlé.

Nejste si jisti, zda je životní pojištění pro Vás to pravé? Zde jsou tři hlavní výhody pro sjednání životního pojištění, které můžete zvážit:

  • Finanční ochrana před nástrahami života.

Nemůžete mít kontrolu nad tím, co budoucnost přinese, můžete však být připraveni. V případě že tady nebudete, může částka pojistného krytí (výplata peněz) plynoucí z Vaší pojistné smlouvy pomoci Vašim blízkým k pokrytí nákladů na nájemné nebo splátky hypotéky, platby za auto, výdaje na vzdělání, dluhy z kreditních karet, a dokonce i na nákup potravin a zaplacení jiných účtů.

  • Sjednané mésíční pojistné se během Vašeho života nikdy nezvýší.

Můžete si být jisti, že se měsíční pojistné plynoucí z Vaší smlouvy nikdy nezmění. Nastat tak může pouze v případě, pokud nepřestanete platit pojistné nebo se rozhodnete změnit výši pojistného krytí. Sazba, kterou jste si sjednali, je kalkulována v závislosti na Vašem věku, kdy smlouva byla sjednána, takže čím dříve si o životní pojištění zažádáte, tím nižší pak budou Vaše měsíční splátky.

  • Celoživotní ochrana, a to i v případě, že změníte zaměstnání nebo se změní Váš zdravotní stav.

Pracovali jste příliš tvrdě na to, aby Vás zaskočila nečekaná událost. Výhody životního pojištění mohou poskytnout finanční ochranu v průběhu celého života. I když se Vaše práce nebo zdravotní stav změní, Vaše pojistné zůstane stejné.