Jste na Facebooku? Nezapomeňte nás sledovat!
logo Domácí hospic Athelas Písek
logo Domácí hospic Athelas Písek

Domácí hospic Athelas

Saturday, 16 February 2019

Matouš se rozhodl podpořit domácí hospic Athelas jehož hlavním cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. K tomu je využívána paliativní péče, což je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, jejímž cílem je zmírnění bolesti, tělesného a duševního strádání a poskytnutí podpory jeho blízkým.”