Jste na Facebooku? Nezapomeňte nás sledovat!
logo prak prevence poradenstvi
logo prak prevence poradenstvi

PRAK

Thursday, 01 February 2018

V prosinci 2017 a únoru 2018 přispěl Matouš na Spolek Prak. Spolek nabízí pomoc základním školám, gymnáziím a středním školám v Praze a okolí v oblasti etické výchovy, primární prevence delikvence mladistvých a negativních jevů ve společnosti. Věnuje se pomoci vězněným, propuštěným a jejich rodinným příslušníkům. Dále nabízí semináře pro MŠ s preventivní tematikou, semináře pro rodiče, pedagogy a další organizace. Pořádá vzdělávací semináře pro pěstouny.