4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

Proč rodiče v domácnosti potřebují životní pojištění

tata i dziecko

Potřebuje rodič v domácnosti životní pojištění? Odpověď je ano.

Proč? Protože, kdyby se rodiči v domácnosti přihodilo něco nečekaného, druhý rodič – jediný chlebodárce Vaší domácnosti – by musel pracovat dál, aby byl schopen zajistit rodinu a také zaplatit další výdaje (například hlídání dětí) a nahradil to, čím přispíváte do domácnosti.

Při určování životního krytí by se nemělo nikdy zapomínat na práci, kterou přispívá rodič v domácnosti. Také není otázkou “zda” by měl mít rodič v domácnosti stejné nebo vyšší pojistné krytí, jako pracující rodič. Namísto toho, určete potřebu životního zajištění pro rodiče v domácnosti podle jejího nebo jeho příspěvku do Vaší domácnosti.

Přiřaďte finanční hodnoty k aktivitám rodiče v domácnosti

Mezi úkoly, které zastupují rodiče v domácnosti patří:

  • Hlídání dětí
  • Vaření
  • Úklid domu
  • Vyřizování záležitostí / nákupy
  • Praní a žehlení
  • Slouží rodině jako řidič

Na to, abyste určili, kolik pojistného krytí by mohl rodič v domácnosti potřebovat, se jednoduše zeptejte: Kdyby se něco rodiči v domácnosti stalo, kolik by stálo rodiče-chlebodárce najmutí někoho, kdo by převzal domácí povinnosti?

Důležitá zpráva pro všechny klienty. V průběhu trvání mimořádných opatření můžete být Vy i Vaše rodina v naprostém klidu, jelikož Vaše životní pojištění není ovlivněno situací způsobenou rozšiřováním viru Covid -19, jste stále kryti za stejných podmínek platných při sjednání Vaší pojistné smlouvy. 4Life Direct je tu vždy pro Vás i Vaši rodinu.