4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

care4

Ve 4Life Direct jsme se jako firma zavázali k sociální odpovědnosti. Vnímáme komunity v našem okolí a to, že jsme schopni naší společnosti mnoho dát. Náš program Care4 je vytvořen tak, aby podpořil změny přímo v lokálních komunitách a oblastech, kde žijí naši klienti i zaměstnanci. Každý měsíc vyhlásíme jednoho "Zaměstnance měsíce", který si za dané období za své pracovní výkony zaslouží mimořádné ocenění. Při vyhlášení je zaměstnanec požádán, aby vybral dobročinnou organizaci, která je mu blízká, které následně společnost 4Life Direct věnuje finanční obnos. Nechceme však poskytnout jen finanční podporu, je pro nás rovněž důležité se osobně zapojit do pomáhání na různých dobročinných akcích.

Nadace Dobrý anděl
Dlouhodobě, Marie a Lenka, Nadace Dobrý anděl

"Marie a Lenka se rozhodly dlouhodobě a kontinuálně pomáhat rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Svým pravidelným měsíčním příspěvkem se tak staly Dobrými anděly. Cílem Systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc v řádu několika tisíc korun. Z ní hradí výdaje spojené s léčbou nebo běžný chod domácnosti."

Nadání a Dovednosti
Únor 2019, Matouš, Domácí hospis Athelas

"Naším hlavním cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. K tomu je využívána paliativní péče, což je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, jejímž cílem je zmírnění bolesti, tělesného a duševního strádání a poskytnutí podpory jeho blízkým."

Nadání a Dovednosti
Prosinec 2018, Lucie, Nadace Nadání a Dovednosti

"Pomáháme dětem z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku 14-26 let se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Připravujeme je na to, aby po odchodu z dětského domova plynule navázaly na běžný, samostatný život a nekončily závislé na podpoře státu nebo v nejhorších případech na ulici. Máme jasný cíl, chceme, aby tito mladí lidé uspěli jak v osobním, tak i v profesním životě."

Nadání a Dovednosti
Březen 2018, Hana, Nadace Nadání a Dovednosti

"Pomáháme dětem z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku 14-26 let se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Připravujeme je na to, aby po odchodu z dětského domova plynule navázaly na běžný, samostatný život a nekončily závislé na podpoře státu nebo v nejhorších případech na ulici. Máme jasný cíl, chceme, aby tito mladí lidé uspěli jak v osobním, tak i v profesním životě."

Prak - prevence, poradenství
Únor 2018, Matouš, Prak - prevence, poradenství

Spolek Prak nabízí pomoc základním školám, gymnáziím a středním školám v Praze a okolí v oblasti etické výchovy, primární prevence delikvence mladistvých a negativních jevů ve společnosti. Věnuje se pomoci vězněným, propuštěným a jejich rodinným příslušníkům. Dále nabízí semináře pro MŠ s preventivní tematikou, semináře pro rodiče, pedagogy a další organizace. Pořádá vzdělávací semináře pro pěstouny.

obraz-cz.jpg-pIwUwtR3WFfqSusd4LQod4Hg
Leden 2018, Eliška, Obránci zvířat

"OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Naší vizí je společnost, která nebude zvířata vnímat jako zdroje lidského užitku, ale jako živé bytosti s vlastními zájmy, které mají být z etických důvodů respektovány. OBRAZ se zaměřuje nejen na vzdělávání jednotlivců, ale též na prosazování legislativních změn a dalších systémových reforem."

Prak - prevence, poradenství
Prosinec 2017, Matouš, Prak - prevence, poradenství

Spolek Prak nabízí pomoc základním školám, gymnáziím a středním školám v Praze a okolí v oblasti etické výchovy, primární prevence delikvence mladistvých a negativních jevů ve společnosti. Věnuje se pomoci vězněným, propuštěným a jejich rodinným příslušníkům. Dále nabízí semináře pro MŠ s preventivní tematikou, semináře pro rodiče, pedagogy a další organizace. Pořádá vzdělávací semináře pro pěstouny.

Rooseveltova
Listopad 2017, Veronika, Základní škola speciální a praktická škola Rooseveltova

"ZŠ Rooseveltova poskytuje základy vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijímá žáky s mentálním postižením v rozsahu středně těžkého stupně mentální retardace, s diagnózou autismus, s poruchami psychomotorického vývoje a dalšími specifickými poruchami učení. Základními principy vzdělávání jsou individuální přístup k žákům, respekt k jejich jedinečnosti i k jejich specifickým problémům a důraz na maximální možné rozvinutí schopností a dovedností každého žáka."

NTMd_logo_tn_maxwh900x600_1255091149
Říjen 2017, Iveta, Nadace Terezy Maxové dětem

"Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině."

Září 2017, Laura, Záchranná stanice pro ČSV v Adamově
Září 2017, Laura, Záchranná stanice pro ČSV v Adamově

"Záchranná stanice byla založena v roce 2010 a od té doby jsme byli schopni najít nový domov, resocializovat nebo jinak pomoci více jak 50-ti psům, konkrétně plemenu Československý vlčák. Jsme jedinou záchrannou stanicí tohoto druhu v Evropě, nebot‘ jsme schopni psa u nás umístit, postarat se o něj jak po stránce veterinární, tak i resocializační a výcvikové, a následně mu s trochou štěstí najít nový domov."

Srpen 2017, Kateřina, Nadace pro transplantace kostní dřeně
Srpen 2017, Kateřina, Nadace pro transplantace kostní dřeně

"Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí naší podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Podporujeme také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispíváme na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie a transplantační medicíny. Podporujeme pacienty, kteří se díky své nemoci dostali do tíživé životní situace."

Červenec 2017, Lucie, Nadace Nadání a Dovednosti
Červenec 2017, Lucie, Nadace Nadání a Dovednosti

"Pomáháme dětem z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku 14-26 let se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Připravujeme je na to, aby po odchodu z dětského domova plynule navázaly na běžný, samostatný život a nekončily závislé na podpoře státu nebo v nejhorších případech na ulici. Máme jasný cíl, chceme, aby tito mladí lidé uspěli jak v osobním, tak i v profesním životě."

Červen 2017, Matouš, Prak - prevence, poradenství
Červen 2017, Matouš, Prak - prevence, poradenství

Spolek Prak nabízí pomoc základním školám, gymnáziím a středním školám v Praze a okolí v oblasti etické výchovy, primární prevence delikvence mladistvých a negativních jevů ve společnosti. Věnuje se pomoci vězněným, propuštěným a jejich rodinným příslušníkům. Dále nabízí semináře pro MŠ s preventivní tematikou, semináře pro rodiče, pedagogy a další organizace. Pořádá vzdělávací semináře pro pěstouny.

Květen 2017, Tomáš, Rodinné centrum zaHRÁTka
Květen 2017, Tomáš, Rodinné centrum zaHRÁTka

Rodinné centrum zaHRÁTka je neziskový spolek provozující rodinné centrum, které pořádá program pro rodiny s dětmi, které nenavštěvují mateřskou školu - a to buď z důvodu, že jsou zatím příliš malé nebo tam pro ně nezbývá místo. Dále pořádá volnočasové kroužky i kurzy pro dospělé. Při řadě pořádaných akcí (jako jsou oslavy čarodějnic či výroční rodinný pochod) spolupracují dalšími organizacemi působícími na území města. Program a akce připravují maminky, které jsou převážně na mateřské dovolené. Snaží se touto činností zpříjemnit volný čas nejenom sobě, ale i všem příchozím dětem a rodičům.

Duben 2017, Helena, FOD Klokánek
Duben 2017, Helena, FOD Klokánek/span>

Když jsem chodila na základní školu, moje kamarádka měla často 'nového' sourozence. Teď už vím, že její rodiče poskytovali přechodnou péči pro děti v nouzi. Tuto službu poskytují zařízení Klokánek, které provozuje Fond ohrožených dětí. Rodiče mé kamarádky doteď pomáhají malým dětem a já vím, jak moc je tato péče a pomoc náročná a potřebná. Proto jsem se rozhodla věnovat finanční obnos zařízení Klokánek."

Únor 2017, Vanda, Skutečná pomoc - Člověk v tísni
Únor 2017, Vanda, Skutečná pomoc - Člověk v tísni

Co je lepšího, než darovat kudrnatou ovci či veselou kozu na místo, kde ji uvítají jako cenný zdroj obživy? Darovat jich víc! Vanda se proto rozhodla, že své druhé ocenění Zaměstnance měsíce využije k další pomoci projektu Skutečná pomoc organizace Člověk v tísni.

final_barva_12-2
Leden 2017, Vladimír, Centrum Paraple, o.p.s.

"PARAPLE - je organizace, která účinně pomáhá lidem, kteří jsou, většinou po úraze, úplně zbaveni možnosti pohybu. Můj úraz naštěstí nebyl tak vážný, přesto jsem se prvních několik měsíců pohybovat takřka nemohl, a bylo to právě PARAPLE, kde mi, když jsem potřeboval, zapůjčili invalidní vozík. Tak jim takhle chci jejich pomoc vrátit a pomoci těm, kteří ji potřebují ještě víc než já. Děkuji."

Cropped-2
Prosinec 2016, Jitka, Stopstigma - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

"Mám za to, že duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické. Přitom spoustě lidí je přirozené jít k doktorovi s chřipkou, ale v případě psychických obtíží by se lékaře neobrátili - buď ze studu, aby je okolí neodsoudilo, nebo protože je možná ani nenapadne, že tu možnost mají. Chci podpořit Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a jejich projekt Stopstigma, jelikož potřebujeme setřást názory dob minulých, které se ve společnosti bohužel stále drží. Vyhledání odborné pomoci totiž z nikoho "blázna" nedělá."

1361273378-cvt_logo_cz_600 (1)
Listopad 2016, Vanda, Skutečná pomoc - Člověk v tísni

Vanda měla ve výběru jasno už od začátku: "Když jsem se rozhodovala, jaká organizace bude nejvhodnější, Člověk v tísni a jejich program skutečné pomoci byli jasná volba. Protože proč darovat voloviny, když můžete darovat osla?" To je motto Člověka v tísni. Projekt Skutečná pomoc totiž zajistil již přes šest tisíc koz a ovcí či vybavení dvěma stům školám na místech, kde jsou potřeba. Díky Vandě a 4Life Direct teď nějaký oslík či slepice také někde pomohou s obživou.

krtek-fin-Kopie
Říjen 2016, Lucie, Nadační fond dětské onkologie Krtek

"Rozhodla jsem se pro Nadační fond dětské onkologie Krtek, jelikož jde o menší a méně známou organizaci v Brně, která se mimo jiné zabývá i výzkumem." Krtek podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Kromě výzkumu přispívá fond i na vzdělávání zdravotníků či vybavení kliniky. Zajišťují sociální poradenství rodinám a provozují ubytovnu v blízkosti kliniky, která slouží jako zázemí pro malé pacienty a jejich rodiny.

1361273378-cvt_logo_cz_600
Září 2016, Pavel, Pomoc Ukrajině - Člověk v tísni

"Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, který začal v květnu 2014, dramaticky zhoršil životní situaci milionů místních obyvatel. Tisíce lidí přišly o střechu nad hlavou nebo živoří v dělostřelbou poničených domech. Na mnoha místech neteče voda, nefunguje elektřina. V oblastech postižených boji přišla většina lidí o práci, takže jsou závislí na pomoci zvenčí." Tu se jim rozhodl poskytnout i Pavel a jako Zaměstnanec měsíce se rozhodl podpořit projekt Pomoc Ukrajině organizace Člověk v tísni.

pov_logo
Srpen 2016, Karel, Pražská Organizace Vozíčkářů

Karel se rozhodl svým příspěvkem "podpořit vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb," což je cíl, který si stanovila Pražská organizace vozíčkářů. Už od roku 1991 poskytuje osobám se zdravotním znevýhodněním služby poradenství, mapování architektonických bariér a volnočasové aktivity.

logo bkb
Červenec 2016, Helena, Bílý Kruh Bezpečí

Bílý kruh bezpečí je organizace komplexně pomáhající obětem trestných činů. Helena se rozhodla přispět svou částkou právě tomuto spolku a podpořit tak oběti domácího násilí. Ty se mohou na BKB obracet jak formou infolinky, tak v síti poraden po celé ČR, a pomoc mohou hledat v oblasti poradenské, psychosociální i právní. Jen poradny v r. 2016 navštívilo 2300 lidí. Kromě domácího násilí vyhledali BKB také v případech ublížení na zdraví, vydírání, stalkingu aj.

debra
Červen 2016, Lucie, Debra ČR

Lucie si zvolila společnost Debra ČR. Je ráda, že může prostřednictvím 4Life Direct "pomoci lidem s nemocí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět při tom co nejméně", což je také hlavním mottem této charitativní organizace. Ta se již od roku 2004 věnuje lidem se vzácným onemocněním (známým pod zkratkou EB), které je bohužel nevyléčitelné, ale díky podobným organizacím se daří výrazně zvýšit kvalitu života nemocných.

pomocne_tlapky
Květen 2016, Lucie, Pomocné tlapky o.p.s.

"Volím Pomocné tlapky o.p.s., protože každý člověk si zaslouží žít plnohodnotný život." Společnost se již od roku 2001 zabývá výcvikem nejen vodicích psů pro nevidomé, ale i asistenčních psů pro zlepšení kvality života lidí upoutaných na invalidním vozíku či lidí se záchvatovými onemocněními. Takto handicapovaným majitelům může správně vycvičený pejsek výrazně pomoci v integraci do společnosti. Společnosti se mimo jiné podařilo vytvořit po České republice síť více jak 70 canisterapeutů, kteří využívají léčebný kontakt psa a člověka např. v dětských či seniorských domovech a ústavech pro tělesně či mentálně znevýhodněné.

seberevolta
Duben 2016, Jiří, Seberevolta o.p.s.

Jiří se rozhodl přispět na organizaci Seberevolta o.p.s. pro její filosofii a poslání. Sdružení od r. 2014 svými aktivitami mimo jiné cílí na snížení konzumace alkoholu a návykových látek mezi mládeží a na rozvoj duševního zdraví ve společnosti. "Seberevolta je organizace, která motivuje a vzdělává zejména mladé lidi ohledně stravy, cvičení a vkládá do nich dnes už téměř zapomenuté hodnoty jako pokora, úcta, morálka, poctivost, spolupráce a pokojná bojovnost." Sdružení již na území Čech a Slovenska vybudovalo přes 30 venkovních posilovacích hřišť, které poskytují místním komunitám zdravé zázemí pro trávení volného času a seberozvoje.