4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

contact

Hlášení škodních událostí a klientský servis

Volejte na 225 985 400

Pro Klientský servis zašlete email na: klient@4lifedirect.cz

Pro vyřízení škodní události zašlete email na pojistne.udalosti@4lifedirect.cz

Pondělí až pátek od 8 do 17 hodin

Formulář k škodní události stahujte zde

Kde nás najdete

4Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod

Pobřežní 394/12

186 00 Praha 8

map

terms and condition

Věříme, že nikdy nebudete mít důvod k reklamaci, ale pokud ano, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom Váš problém vyřešili. Pokud si přejete podat reklamaci, kontaktujte prosím našeho vedoucího Oddělení reklamací a poskytněte mu číslo Vaší pojistky, aby mohla být Vaše reklamace co nejrychleji vyřešena. Vaší reklamací nebo otázkou se bude zabývat kompetentní pracovník.

Naším cílem je, aby byli klienti spokojení s našimi službami a přístupem. Snažíme se naše služby neustále zkvalitňovat, a nepřetržitě tak zvyšovat spokojenost klientů. Každá zpětná vazba, související s námi zprostředkovanými produkty, službami, spolupracovníky nebo s postupy naší společnosti, je pro nás velmi důležitá. Bez ohledu na to, zda je tato zpětná vazba pozitivní nebo negativní, přistupujeme ke každé z nich zodpovědně a se zvýšenou pozorností.

Volejte na 225 985 400 Jako samostatný finanční agent podléháme slovenskému a českému právnímu řádu, včetně dozoru Národní banky Slovenska, se sídlem Imricha Karvaša 1, Bratislava, PSČ 813 25 (www.nbs.sk), a České národní banky, se sídlem Na příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 (www.cnb.cz).

4 Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem 81108 Bratislava, Dunajská 8, Slovenská republika, IČ: 47 894 288, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B v České republice jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu 4 Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, IČ: 055 73 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A77620

Důležitá zpráva pro všechny klienty. V průběhu trvání mimořádných opatření můžete být Vy i Vaše rodina v naprostém klidu, jelikož Vaše životní pojištění není ovlivněno situací způsobenou rozšiřováním viru Covid -19, jste stále kryti za stejných podmínek platných při sjednání Vaší pojistné smlouvy. 4Life Direct je tu vždy pro Vás i Vaši rodinu.