4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás tímto informuje, že výše uvedené údaje budou zpracovávány za účelem nabízení, uzavírání a plnění smluv o životním a neživotním pojištění v rozsahu specifikovaném zde. Prohlašuji, že jsem se s ním seznámil a porozuměl mu.

3 DŮVODY, PROČ SI UZAVŘÍT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

3 DŮVODY, PROČ SI UZAVŘÍT ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Nikdy není příliš brzy uvažovat o životním pojištění. Koupě domu nebo narození dětí mohou být spouštěčem potřeby dalšího finančního zajištění, ale při důležitých životních událostech to nekončí. V závislosti na Vaší situaci, mohou existovat další důvody, proč si založit životní pojištění právě teď.

Důvod č. 1

Čím jste starší, tím je zřízení životního pojištění dražší. Pokud se sjednáním životního pojištění váháte, tak vězte, že s Vaším narůstajícím věkem měsíční pojistné stoupá. Takže založit si životní pojištění nyní dává z finančního hlediska větší smysl.

„Uzamknete“ si tím nízkou cenu, která odráží Váš současný věk. Také si zaručíte krytí na tak dlouho, jak dlouho si budete pojistné hradit. Když si sjednáte pojistku Jistota pro mé blízké, tak se Vaše měsíční pojistné nezvýší – pokud si nebudete přát změnit částku pojistného krytí. V případě, že jste ještě nad výší měsíčního pojistného nepřemýšleli, nechte si sestavit cenovou nabídku. Možná budete překvapeni, že životní pojištění je cenově dostupnější, než si myslíte.

Důvod č. 2

Pokud s Vaším partnerem očekáváte přírůstek, pravděpodobně plánujete ještě před příchodem děťátka. Proto založení životního pojištění před tím, než se Váš život zrychlí, může být moudrým rozhodnutím. Toto pojištění Vám poskytne klid na duši s vědomím, že bude o Vaše nejbližší finančně postaráno i v případě, když už jim nebudete nablízku.

Důvod č. 3

Zabezpečení si životní pojistky může Vaší rodině poskytnout okamžitou ochranu. Jak? Krytí pro případ nehody je zajištěno od začátku trvání Vaší pojistky a krytí pro případ přirozené smrti je zajištěno po 24 měsících. Peníze budou Vašim blízkým vyplaceny do 24 hodin od obdržení potřebné dokumentace. Takže je nezanecháte bez finanční opory.

Pokud ještě stále přemýšlíte nad tím, co je životní pojištění a jak funguje, jsme tady, abychom Vám pomohli. Zavolejte nám na 800 022 561.

Důležitá zpráva pro všechny klienty. V průběhu trvání mimořádných opatření můžete být Vy i Vaše rodina v naprostém klidu, jelikož Vaše životní pojištění není ovlivněno situací způsobenou rozšiřováním viru Covid -19, jste stále kryti za stejných podmínek platných při sjednání Vaší pojistné smlouvy. 4Life Direct je tu vždy pro Vás i Vaši rodinu.