Jste na Facebooku? Nezapomeňte nás sledovat!

Kontakty

Kontakt | 4Life Direct

Pobřežní 394/12 , 186 00 Praha 8, Česko

Potřebujete s něčím poradit? Kontaktujte nás.

Zvolte téma, které Vás zajímá:
Reklamace

Věříme, že nikdy nebudete mít důvod k reklamaci, ale pokud ano, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom Váš problém vyřešili. Pokud si přejete podat reklamaci, kontaktujte prosím našeho vedoucího Oddělení reklamací a poskytněte mu číslo Vaší pojistky, aby mohla být Vaše reklamace co nejrychleji vyřešena. Vaší reklamací nebo otázkou se bude zabývat kompetentní pracovník.

Naším cílem je, aby byli klienti spokojení s našimi službami a přístupem. Snažíme se naše služby neustále zkvalitňovat, a nepřetržitě tak zvyšovat spokojenost klientů. Každá zpětná vazba, související s námi zprostředkovanými produkty, službami, spolupracovníky nebo s postupy naší společnosti, je pro nás velmi důležitá. Bez ohledu na to, zda je tato zpětná vazba pozitivní nebo negativní, přistupujeme ke každé z nich zodpovědně a se zvýšenou pozorností.

Jako samostatný finanční zprostředkovatel podléháme slovenskému a českému právnímu řádu, včetně dozoru Národní banky Slovenska, se sídlem Imricha Karvaša 1, Bratislava, PSČ 813 25 (www.nbs.sk), a České národní banky, se sídlem Na příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 (www.cnb.cz).

4 Life Direct Insurance Services s.r.o., se sídlem 81108 Bratislava, Dunajská 8, Slovenská republika, IČ: 47 894 288, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č. 100512/B v České republice jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu 4 Life Direct Insurance Services s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Pobřežní 394/12, 180 00 Praha 8, IČ: 055 73 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A77620