Jste na Facebooku? Nezapomeňte nás sledovat!

5 důvodů, proč mít životní pojištění

Friday, 13 November 2020

Zdraví je to nejcennější, co máme. Je potřeba se o něj dobře starat a neustále jej chránit. Jak nejlépe zabezpečit svůj život? To se svými klienty řeší lidé ve 4Life Direct každý den. Dobře si uvědomují, že lépe zvládne nenadálé události  ten, kdo je připraven. Do jaké míry může vaše pojistná ochrana zlepšit život vašich nejbližších? Nejen to najdete v následujících řádcích, které vám poskytují přehled 5 hlavních důvodů, proč má toto zabezpečení smysl.

1. Ochrana Vašich nejbližších
Každé matce nebo otci jde především o blaho své rodiny. Klidné vody rodinného života však mohou rozbouřit neočekávané situace, které kromě psychické újmy přináší i výpadek z rodinného příjmu, a ten se může odrazit na životním standardu. Pojistná ochrana pomáhá s finanční zátěží tak, aby byl dopad pro Vaše milované co nejmenší.

2. Finanční pomoc bez daňové zátěže
Postarat se o naše děti a vnoučata patří k těm nejdůležitějším a zároveň nejmilejším povinnostem. Darujeme jim věci, své úspory nebo nemovitosti, na které jsme léta tvrdě pracovali. A poslední, co bychom chtěli, je zatěžovat dalšími výdaji. Peníze z pojistného plnění zajistí rychlou finanční pomoc osobám, které si sami určíte v pojistné smlouvě. Jejich výplata probíhá do 24 hodin a nepodléhá žádnému danění.

Postarat se o naše děti a vnoučata patří k těm nejdůležitějším a zároveň nejmilejším povinnostem.


3. Postarat se o svého partnera
Manželé jdou společným životem, pomáhají si a překonávají nejrůznější překážky. Bohužel nastane moment, kdy jeden z nich je vystaven ztrátě svého životního partnera. Není jednoduché se s takovou situací vypořádat a žít “novou realitu”, ve které je dotyčný sám. V takovém případě lze pojistné krytí použít na úhradu běžných výdajů za léky, odbornou zdravotní péči nebo cokoliv jiného, co je aktuálně potřeba. Co můžete udělat víc pro milovanou osobu, kterou necháváte bez Vaši podpory. Postarejte se o její klidnou budoucnost!

4.   Důstojné rozloučení
Plány na důstojné rozloučení s Vašimi nejdražšími mohou zkřížit neustále rostoucí náklady na pohřeb a věci s ním spojené. Nenechejte se zaskočit! Na úhradu pohřbu a výdajů kolem mohou posloužit právě prostředky z životní pojistky. Dobu truchlení bychom měli prožít tichou vzpomínkou na milovanou osobu a společně strávený čas. Nikoliv řešením, kde a jak sehnat dostatek peněz na důstojné rozloučení.

5.   Nezatěžujte rodinu svými závazk
Mnoho z nás musí k realizaci svých snů a plánů využít půjček nebo úvěrů. Ale nikdo nechce, aby v případě našeho odchodu museli naši nejbližší převzít břemeno splátek. Peníze z pojistky mohou pokrýt nesplacené závazky nebo dluhy. Případně zajistit splátky na pár měsíců dopředu a poskytnout čas Vašim blízkým, aby tuto situaci byli schopni vyřešit.

Udělejte to pro svůj klid, udělejte to pro klid svých blízkých

Zavolejte nám a sjednejte si pojištění ještě dnes!