Jste na Facebooku? Nezapomeňte nás sledovat!
Ustaraná žena sedí na gauči a naproti ní člověk sepisuje dokument.

Co dělat, když nemáme peníze na zaplacení posledního rozloučení?

Friday, 23 October 2020

Vyrovnat se ze ztrátou milované osoby je velmi těžké. O to těžší je vědomí, že drahému zesnulému nemůžeme zařídit důstojné poslední rozloučení, které by si zasloužil. Narůstající náklady na pohřeb způsobují, že čím dál více rodin se dostává do situace, kdy si nemohou jeho zaplacení dovolit.Průměrná částka pohřbu se pohybuje kolem 30 000 Kč, což je téměř dvojnásobek průměrného měsíčního důchodu. Ne každý může tuto částku okamžitě ze svého rozpočtu uvolnit. Co se tedy stane, když zemřete a Vaše rodina si nebude moc dovolit vám poslední rozloučení zaplatit?

Pohřeb na splátky? Nic neobvyklého

Podle zákona o pohřebnictví musí být s lidskými ostatky zacházeno důstojně a v souladu s lidskou etikou. Pohřební služby si jsou vědomy finanční zátěže, která po smrti milované osoby padá na jeho blízké, proto některé z nich nabízí tzv. splátkový kalendář. Pozůstalí z celkové částky pohřbu zaplatí určitou část a zbytek doplácí v pravidelných splátkách.

Našetřené peníze na bankovním účtu jako součást dědického řízení

S přibývajícím věkem si člověk přítomnost smrti uvědomuje čím dál víc, a proto starší lidé mají tendence si na svůj pohřeb našetřit. Neuvědomují si však, že po jejich smrti mohou být jejich účty zmrazeny a peníze na nich uložené půjdou do dědického řízení. Může se tedy stát, že ačkoliv máte na svém účtu dostatek financí na důstojné rozloučení, Vaši nejbližší nebudou moci tyto peníze použít. Dědické řízení se může táhnout i několik měsíců, zatímco náklady na pohřeb je nutné zaplatit zpravidla do týdne od úmrtí.

Držící se ruce

Sociální pohřeb –aneb kdy mají obce pohřbívací povinnost

Spousta lidí se domnívá, že nemají-li dostatek financí na uspořádání posledního rozloučení, mají možnost požádat obec o tzv. sociální pohřeb. To je ovšem mylná informace. O sociální pohřeb nelze požádat.

Cena sociálního pohřbu se pohybuje v rozmezí 7 000- 10 000Kč, v závislosti na zvyklostech jednotlivé obce. Nízké náklady a vidina ušetřených peněz vedla k tomu, že čím dál více lidí přenechávalo poslední rozloučení na obci. Zatímco v roce 2007 bylo na státní náklady pohřbeno 140 lidí, o deset let později jejich počet vzrostl na desetinásobek. Stejným tempem rostou i výdaje státu. V roce 2007 bylo za sociální pohřby zaplaceno 849 000 korun, v roce 2016 se už tato částka vyšplhala na 9,5 milionu. Tato situace vedla Ministerstvo pro místní rozvoj k aktualizaci vyhlášky o pohřebnictví. Ta vstoupila v platnost 1.září 2017 a přenesla pohřbívací povinnost obce do přenesené působnosti. Co to znamená?

Obec má povinnost zajistit pohřbení, pokud se ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí, nenašel nikdo z příbuzných či známých zemřelého, který by pohřeb zorganizoval a anatomický ústav o lidské pozůstatky neprojevil zájem. Najde-li se ovšem během dědického řízení dědic, spadá na něho veškerá povinnost uhradit obci veškeré náklady na slušné pohřbení zemřelého a opatření jeho hrobového místa podle místních zvyklostí.

Zdroj: MMR, ČTK

Zdroj: MMR, ČTK

Co mám tedy udělat, aby se moje rodina do podobné situace nedostala?

Jednou z možností, jak zabezpečit svoji rodinu a mít jistotu, že budou mít peníze v době, kdy je nejvíce potřebují je uzavření životního pojištění Jistota pro mé blízké od společnosti 4Life Direct. Peníze z pojistného plnění nespadají do dědického řízení a jsou osvobozeny od daně. Navíc jsou peníze z pojistného plnění vyplaceny již do 24h od dodání potřebných dokumentů, takže Vaše rodina bude moci prožít období po Vašem odchodu v klidu, s tichou vzpomínkou na Vás a nebude se muset stresovat, kde do týdne sehnat dostatek financí na zorganizování důstojného rozloučení, které si zasloužíte.

Zavolejte nám a sjednejte si pojištění ještě dnes!