Jste na Facebooku? Nezapomeňte nás sledovat!
žena pláče na pohřbu

Jak naše společnost vnímá umírání?

Friday, 16 October 2020

Řekněme si to na rovinu. Poslední rozloučení není standardním tématem ke společenské konverzaci. A důvod je pochopitelný. V mnohých z nás toto téma vyvolá nepříjemný a neutichající pocit nepokoje, úzkost a rozrušení. Ztráta milovaného člověka je něco, co si v určitém životním momentě zažije každý z nás. Ať chceme nebo ne, je s tím spojená určitá finanční zodpovědnost a starost o ty, na kterých nám záleží nejvíce.

Podívejme se na daný fenomén trochu více z blízka. Co ovlivňuje to, jakým způsobem vnímáme umírání? V zásadě jsou to tyto faktory:

  1. Věk: čím je člověk starší, tím častěji se otázkou smrti zabývá a toto téma je pro něho méně problematické
  2. Pohlaví: ženy se s představou smrti vyrovnávají o něco lépe než muži
  3. Zdravotní stav: otázkou smrti se častěji zabývají lidé s podlomeným zdravím
  4. Náročnost běžného života: čím je život jednodušší, tím bývá strach z umírání menší
  5. Vyrovnanost s vlastním životem: strach ze smrti zvyšuje představa nenaplněné povinnosti, úlohy
  6. Stabilita hodnot a životní postoj: důležitá je i úloha náboženského vyznání. Dle výzkumu, je víra považována za prostředek na zvládnutí strachu z umírání


Smrt jako téma ke konverzaci? Spíše ne, než ano
Pro nikoho nebude překvapením, že umírání je ve společnosti tak trochu tabu. Je totiž mnohem jednodušší diskutovat o plánech na víkend, o úrodě na zahrádce, o tom, komu se narodila vytoužená vnučka než rozebírat jaký druh hudby si přejete na Vašem posledním rozloučení.
Jakmile však ke konverzaci na toto téma dojde, zdá se, že Češi ve věku od 50 let a výše jsou v této oblasti hovornější. Připravenost akceptovat vlastní smrt souvisí s věkem a zralostí staršího člověka, který nemá tendenci, otázky týkající se jeho konce, zamlouvat. Chce si být jistý, že na něho bude vzpomínáno v dobrém a že poslední sbohem tomuto světu poví skutečně tak, jako si původně přál. Jednoduše se chce na tuto finální část života připravit.

smutná matka a dcera
Není to sice jednoduchá téma, ale komunikací se vám rozhodně uleví.

Nenechávejte to na svých nejbližších! Nebojte se diskutovat!
Problémová je diskuze hlavně mezi generacemi – kdy mladší členové nejsou dostatečně připraveni o tomto tématu hovořit. Je však velmi důležité pokusit se najít způsob, jak se o těchto věcech bavit pohodlně a beze strachu. Právě díky správné komunikaci, budou starší lidé ujištění, že jejich poslední přání bude respektováno, a zbytek rodiny nebude muset čelit enormnímu tlaku, kterému budou vystaveni po odchodu jejich milované osoby z tohoto světa.


Řešením těchto náročných diskuzí a finanční odpovědnosti může být životní pojištění Jistota pro mé blízké. Přečtěte si o něm více na našich webových stránkách nebo nám zavolejte na bezplatné telefonní číslo 800 022 561. Je potřeba si uvědomit, že navzdory obavám z cenové dostupnosti pohřbu či obavám spojených s diskuzí na toto téma, je pohřeb oslavou života. Je to poslední vzpomínka, kterou na vás vaši nejbližší budou mít. Nepřipravte se o možnost rozloučit se přesně tak, jako si to přejete vy sami.

Jak vnímáte smrt vy? Je pro vás náročné vést diskuzi na toto téma, nebo jste s ní srozuměni, vnímáte ji jako součást vašeho života a jste připraveni?

Zavolejte nám a sjednejte si pojištění ještě dnes!